Quiz 2018

Här kommer elva frågor om vår verksamhet! Frågorna är ett urval av allt vi gör och baseras på siffror från 2018.

Uppdaterat: 5 februari 2020
4S6T