Fråga 10


Vilket av dessa är ett av de 17 globala målen i Agenda 2030?

Uppdaterat: 21 mars 2019
7CXH