Fråga 10


Vilket av dessa är ett av de 17 globala målen i Agenda 2030?

Uppdaterat: 7 oktober 2019
2RC5