Rätt svar: God utbildning för alla

”God utbildning för alla” är ett av de 17 globala målen i Agenda 2030. De globala målen och Agenda 2030 har stor betydelse för regionens uppdrag och roll. Sörmlandsstrategin styr hur vi jobbar med utvecklingsfrågor i regionen och den har ett perspektiv på hållbar utveckling där social hållbarhet är målet, ekonomin medlet och ekologin sätter ramarna.

Kompetensförsörjningen är en avgörande fråga för Sörmlands utveckling och kräver samarbete över sektorer och organisationer. Vi jobbar bland annat med att hjälpa aktörer i länet att hitta lösningar som möter framtidens arbetsmarknad och stärker ungas skolgång. Projektet #jagmed är ett exempel på hur vi jobbat med att förhindra gymnasieavhopp.

Filmen berättar om vårt hållbarhetsarbete.

Till nästa fråga!

Uppdaterat: 9 januari 2020
TXXQ