Rätt svar: 3169 barn

Drygt tretusen barn välkomnades till världen på något av våra sjukhus.

Förlossningsvården har under året förstärkts med bland annat utökad bemanning samt kulturdoulor som tolkar och ger stöd till föderskor som har svårt att förstå svenska.

I filmen ser du brickan med fika som serveras till alla nyblivna föräldrar.

Till nästa fråga!

Uppdaterat: 9 januari 2020
BWE8