Fråga 5


Hur många projekt genomfördes av FoU-centrum (Region Sörmlands forsknings- och utvecklingscentrum) under 2018?

Uppdaterat: 9 januari 2020
GKYU