Fråga 5


Hur många projekt genomfördes av FoU-centrum (Region Sörmlands forsknings- och utvecklingscentrum) under 2018?

Uppdaterat: 15 mars 2019
RVNY