Rätt svar: 80 projekt

80 projekt inom forskning och utveckling! För att invånarna i Sörmland ska få bra förutsättningar för en god hälsa och bästa möjliga vård arbetar vi med forskning och utveckling.

Under förra året har ungefär 80 stycken projekt genomförts. Till exempel hur vårdhundar förbättrar livskvaliten hos personer med demenssjukdom, om barn som utsatts för passiv rökning lättare utvecklar födoämnesallergier och om hjärtsviktsmottagningarna på våra vårdcentraler minskar antal inläggningar på sjukhus hos personer med hjärtsvikt.

I filmen möter du Christina Andreae som forskat om aptit vid hjärtsvikt och utvecklat ett frågeformulär som hjälper oss att identifiera patienter som riskerar att bli undernärda.

Till nästa fråga!

Uppdaterat: 9 januari 2020
FGEY