Fråga 7


Hur många besök gjordes på våra vårdcentraler i länet under en vanlig dag 2018?

Uppdaterat: 14 mars 2019
BEKF