Fråga 9


Hur många mil rullade ambulansverksamhetens alla fordon under 2018?

Uppdaterat: 14 mars 2019
ERDN