Rätt svar: 170 000 ambulansmil

De sörmländska ambulanserna åkte sammanlagt 170 000 mil.

Ambulanssjukvården tog emot lite drygt 36 000 ärenden, varav ungefär 14 000 var så kallade prio 1-uppdrag.

I filmen ser du när våra ambulanssjukvårdare genomför en vinterutbildning som är en del för att få behörighet som utryckningsförare.

Till nästa fråga!

Uppdaterat: 9 januari 2020
GYAT