Finansiering och stöd

Region Sörmland beviljar varje år bidrag och annat finansiellt stöd till ideella organisationer, företag och kommuner som på olika sätt bidrar till att uppfylla regionens mål.

Innehållet har flyttat till webbplatsen utvecklasormland.se.

Uppdaterat: 27 september 2022
83Y3