Finansiering och stöd

Region Sörmland beviljar varje år bidrag och annat finansiellt stöd till ideella organisationer, företag och kommuner som på olika sätt bidrar till att uppfylla regionens mål. Mer information om vilket stöd som finns och hur man ansöker finns under respektive rubrik till vänster

Ex på stöd är

  • EU:s strukturfonder
  • Företagsstöd
  • Organisationsbidrag
Uppdaterat: 4 januari 2022
YXZ3