Bidrag att söka

Region Sörmland beviljar varje år bidrag som på olika sätt bidrar till att uppfylla regionens mål.

Bidragen och stipendierna ska skapa förutsättningar för:

  • att upprätthålla och stärka demokratiska värderingar genom befolkningens samverkan i olika former
  • en gynnsam utveckling av en jämställd och jämlik hälsa, folkhälsa, kultur och utbildning.

Syftet med bidragen är att främja verksamhet som bidrar till uppfyllande av Region Sörmlands vision om den öppna regionen - för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region.

Uppdaterat: 28 augusti 2020
6DXY