Beviljade organisationsbidrag 2021

Beviljade organisationsbidrag år 2021

Barn och ungdom

 • Södermanlands Frisksportdistrikt
 • Södermanlands Scoutdistrikt
 • Sörmlands Elevkårer
 • Equmenia Svealand
 • Pingst Ung D-län (PUD)
 • SVEROK Mälardalen
 • Sörmlands distrikt av Förbundet Skog och ungdom
 • IOGT-NTO Junis Sörmlands Distrikt
 • KFUM Mälardalsregionen
 • Svenska kyrkans unga i Strängnäs stift
 • Svenska Muslimer för fred och rättvisa Region Södermanland

Funktionsnedsättning

 • NSPH Sörmland
 • SRF -synskadade Riksförbund Sörmland
 • HRF distrikt Södermanland
 • Personskadeförbundet RTP Södermanlands distrikt
 • RBU Södermanland
 • Reumatikerdistriktet Sörmland
 • Stroke föreningen i Södermanlands län
 • FUB Sörmland
 • Parkinson Sörmland
 • Bröstcancerföreningen Aurora Sörmland
 • Dyslexiförbundet i Sörmland
 • Glaukomföreningen i Sörmland
 • Psoriasisförbundet Sörmlands län
 • Astma-Allergiföreningen i Mellansverige
 • Autism och Aspbergersföreningen i Södermanland
 • Södermanlands läns diabetesförening

Alkohol och droger

 • Verdandi Sörmland

Socialt stöd

 • Svenska Röda Korset
 • Bufff Södermanland

Pensionärsorganisationer

 • PRO distriktet Södermanland
 • SKPF Pensionärerna distrikt Sörmland
 • Sörmland-Östergötland RPG distrikt
 • SPF Seniorerna Sörmlandsdistriktet

Nationella minoriteter

 • Sverigefinskapensionärerna Sörmland och Östergötlands distrikt

Politiska ungdomsförbund

 • CUF Sörmland
 • MUF Sörmland

 

Beviljade organisationsbidrag 2021

Uppdaterat: 3 juni 2021
2F4X