Omställningsstöd

Information och bakgrund

Med anledning av den pågående pandemin och det för många företag i regionen utmanande ekonomiska läget utlyser Region Sörmland under perioden 2021-08-20—2021-09-17 en tillfällig möjlighet att söka omställningscheckar. Syftet är att främja återhämtning och utveckling i länet samt bidra till stärkt omställningsförmåga, konkurrenskraft och produktivitet.

Region Sörmland har för detta ändamål avsatt upp till 5 miljoner kronor.

Ansökningsmöjligheten är nu stängd!

Offentlighet

Som huvudregel är alla handlingar som kommer in till Region Sörmland allmänna. Det innebär att din ansökan kan begäras ut. Uppgifter i ansökan kan i undantagsfall dock omfattas av sekretess.

När får vi beslut?

Beslut fattas och tillkännages senast 30 september.

Frågor och svar om omställningsbidrag

Uppdaterat: 20 september 2021
M8WX