Omställningsstöd

Information och bakgrund

Med anledning av den pågående pandemin och det för många företag i regionen utmanande ekonomiska läget utlyser Region Sörmland under perioden 2021-08-20—2021-09-17 en tillfällig möjlighet att söka omställningscheckar. Syftet är att främja återhämtning och utveckling i länet samt bidra till stärkt omställningsförmåga, konkurrenskraft och produktivitet.

Region Sörmland har för detta ändamål avsatt upp till 5 miljoner kronor.

När kan vi ansöka?

Ansökningsmöjligheten är öppen mellan 20 augusti-17 september och ansökan sker via Min ansökan (länk kommer 20 augusti)

Offentlighet

Som huvudregel är alla handlingar som kommer in till Region Sörmland allmänna. Det innebär att din ansökan kan begäras ut. Uppgifter i ansökan kan i undantagsfall dock omfattas av sekretess.

När får vi beslut?

Beslut fattas och tillkännages senast 30 september.

Frågor och svar om omställningsbidrag

Uppdaterat: 15 juni 2021
SWPK