Så söker du organisationsbidrag

Ansökan om organisationsbidrag ska göras på en ansökningsblankett och skickas tillsammans med bilagorna till Region Sörmland senast den 1 oktober året innan det år ansökan avser.

Så här gör du för att söka våra bidrag: 

1. Ladda ner och läs filen Så fungerar ansökningsblanketten.

2. Hitta den blankett du ska använda och ladda ner den. Här hittar du alla våra bidrags olika blanketter. 

3. Fyll i blanketten och spara.

4. Skriv ut och underteckna blanketten.

5. Skanna in blanketten och skicka med e-post de digitala versionerna av blanketten och bilagorna. Ansökan med bilagor kan även postas i pappersformat. Adresser finns på ansökningsblanketten.

Bilagor

Bland bilagorna är det endast  revisorns intyg om vissa medlemsuppgifter som ska följa en särskild mall. Föreningen ska också lämna ett underlag till revisorn enligt denna mall.

Till ansökningsblanketten bifogas:

  • Årsmötesprotokoll från föregående år (gäller inte nystartad förening, organisation)
  • Gällande stadgar (lämnas första gången och därefter endast vid förändringar)
  • Revisors intyg om vissa medlemsuppgifter (för områden vars bidrag bygger på medlemsantal)
  • Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år
  • Godkänd verksamhetsberättelse med årsbokslut eller motsvarande från föregående år (gäller inte nystartad förening, organisation)
  • Revisionsberättelse från föregående år (gäller inte nystartad förening, organisation)

Bidrag ges inte till föreningar, organisationer eller enskilda firmor som har skulder till staten för skatt eller avgift. Bidrag lämnas inte heller till enskild firma som är i likvidation.

Mer om bilagorna

Uppdaterat: 8 april 2021
8YV3