Regionstyrelsen organisationsbidrag 2022

Den ideella sektorn har stor betydelse för vår hälsa, demokrati och för en hållbar utveckling av länet. Som stöd tillhandahåller Regionstyrelsen olika bidrag som organisationer och föreningar med verksamhet i Södermanlands län kan söka.

Syftet med bidraget är att främja verksamhet som bidrar till regionens vision om "Det öppna Region Sörmland - För jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar livskraftig region".

Bidragen riktar sig till

 • länsövergripande föreningar/organisationer som bedriver verksamhet i minst tre kommuner samt har minst 150 medlemmar.
 • politiskt ungdomsförbund med mandat i regionfullmäktige.

Bidragen ska skapa förutsättningar för

 • att upprätthålla och stärka demokratiska värderingar genom befolkningens samverkan i olika former
 • en gynnsam utveckling av en jämställd och jämlik hälsa, folkhälsa, kultur och utbildning

Här hittar du information om bidrag och stipendier som du söker via nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet.

Bidrag kan sökas hos antingen regionstyrelsen eller nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet.

Regelverk för organisationsbidrag

Tänk på att först läsa igenom regelverket och de specifika villkoren för mer information, där anges även vilka handlingar som skall bifogas till ansökan!

Region Sörmlands revisorsintyg att bifoga ansökan finns att hämta nedan.

Så här ansöker du 

För att kunna göra en ansökan behöver du skapa ett konto i det digitala systemet Apply. Klicka på länkarna nedan för att komma till systemet eller  öppna lathunden som beskriver hur du gör 

Viktiga datum

 • Ansökningsperioden är 1 september - 1 oktober Obs! Det går endast att registrera sin ansökan under ansökningsperioden för att den ska handläggas.
 • Avstämningsrapport - för organisationer som beviljats bidrag 2022, skickas in senast 1 oktober.
 • Regionstyrelsens beslut om organisationsbidrag tas i december och beslutet skickas via mejl till respektive organisation under januari 2023. 

Områden du kan söka Regionstyrelsens bidrag för är

 • Antidiskriminering
 • Barn och ungdom
 • Drogförebyggande
 • Funktionsnedsättning
 • Nationella minoriteter
 • Pensionärer
 • Socialt stöd
 • Politiska ungdomsförbund

Läs mer om specifika villkor för respektive område i regelverket för organisationsbidrag.

Regionstyrelsen avtalsreglerade bidrag

Avtal eller överenskommelser kan på Region Sörmlands initiativ skrivas med parter som har en kontinuerligt pågående verksamhet. Syftet med avtalsreglerade bidrag är att öka möjligheten till god framförhållning och långsiktiga satsningar samt att förtydliga vad beslutade bidrag ska användas till och vilka förutsättningar som gäller för bidragets användning.

Organisationer som Region Sörmland tecknat avtal med 2022-2024

 • RF-SISU Sörmland
 • NTF Sörmland
 • Funktionsrätt Sörmland
 • Länsföreningen Sörmlands Kvinnojourer
 • Södermanlands Länsnykterhetsförbund

Följande organisationer beviljades bidrag för 2022.

 

 

 

Uppdaterat: 18 januari 2022
H4VY