Jämlik hälsa

EHU kanske har mer om detta?

Uppdaterat: 10 december 2018
RTVC