EU-medel till ökad konkurrenskraft

Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige har till uppgift att fördela EU-medel till satsningar som bidrar till genomförande av regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning, och regional plan för socialfondsprogrammet i östra Mellansverige.

Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige utgörs av länen Uppsala, Örebro, Västmanland, Södermanland samt Östergötland och utgörs av 25 ledamöter från kommuner, landsting, arbetsmarknadens organisationer, länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer, föreningar och universitet. Greger Tidlund (S) är ordförande och vice ordförande är Iha Frykman (M).

Partnerskapet ska prioritera bland projektansökningar som är satsningar som ryms inom det nuvarande programmet för östra Mellansverige. De medel som fördelas under perioden 2015- 2020 ska stärka företagens konkurrenskraft och får fler företag att växa, ökar nyföretagandet och bidra till att fler människor kommer i arbete.

Region Sörmland innehar sekretariatet för perioden och Elisabeth Langgren Lundov är huvudsekreterare.

Protokoll

13 december 2019
14 juni 2019

24 maj 2019
5 december 2018
31 maj 2018
6 december 2017
Tillägg till protokoll 6 december 2017
1 juni 2017
7 december 2016
15 juni 2016
6 april 2016
10 december 2015
20 augusti 2015

Pressmeddelanden

13 december 2019
14 juni 2019

5 december 2018
31 maj 2018
6 december 2017
1 juni 2017
8 december 2016
15 juni 2016
6 april 2016
10 december 2015
20 augusti 2015
10 juni 2015

Uppdaterat: 19 december 2019
YC2C