Infrastruktur

Infrastrukturen är ett medel för att skapa en utveckling som är långsiktigt hållbar. Allt snabbare och mer tillgängliga transporter har förändrat var vi bor och arbetar och var samhällsservice och handel lokaliseras. Utvecklingen inom IT-området bidrar ytterligare till denna utveckling. Vi kan arbeta på distans och beställa varor hem till dörren från praktiskt taget hela världen.

Region Sörmland arbetar med utveckling av infrastruktur inom flera olika områden som du kan läsa mer om här.

Uppdaterat: 16 maj 2019
VJNH