Infrastruktur

Infrastrukturen är ett medel för att skapa en utveckling som är långsiktigt hållbar. Allt snabbare och mer tillgängliga transporter har förändrat var vi bor och arbetar och var samhällsservice och handel lokaliseras.

Utvecklingen inom IT-området bidrar ytterligare till denna utveckling. Vi kan arbeta på distans och beställa varor hem till dörren från praktiskt taget hela världen. Vi utvecklar infrastrukturen inom flera olika områden.

Läs mer om hur Region Sörmland utvecklar en hållbar fysisk och digital tillgänglighet och mobilitet i länet.
 

Uppdaterat: 25 oktober 2022
CKQJ