Bredband

För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och fungera effektivt. I takt med att digitala tjänster påverkar och blir allt mer betydelsefulla i våra liv har bredband blivit viktig infrastruktur i det digitala samhället.

Sedan i början av 2000-talet har infrastruktur för bredband successivt bytts ut i stora delar av Sverige. Bredband har kunnat erbjudas genom nyetablering av fiber, mobilnät som har uppgraderats och byggts ut med 3G och därefter 4G, teknikuppgraderingar av fasta nät som initialt byggdes för andra syften, exempelvis kopparnätet och kabel-TV-näten. Kraven på snabb överföringshastighet drivs till stor del av teknikutvecklingen och allt fler sörmlänningar blir beroende av bredbandsinfrastrukturen. 

I den nationella strategin, Bredbandsstrategi för Sverige, har en målsättning tagits fram. Sverige ska ha bredband i världsklass. Bredbandsstrategin syftar till att möjliggöra för marknaden att åstadkomma följande täckningsgrad för bredband: År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer om regeringens bredbandsstrategi här

Fiber är den modernaste formen av anslutning för fast bredband och erbjuder den snabbaste och mest stabila kommunikationen för internet, tv och telefoni. Över tid kommer fiber ersätta det gamla telenätet. För att göra vår röst starkare arbetar vi tillsammans med alla sörmländska kommuner och Länsstyrelsen.

Läs mer om vårt gemensamma arbete i presentationen Södermanlands väg mot digitalisering.

Mer information om bredband

Uppdaterat: 17 mars 2021
M1UV