Bredband

För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och fungera effektivt. I takt med att digitala tjänster påverkar och blir allt mer betydelsefulla i våra liv har bredband blivit viktig infrastruktur i det digitala samhället.

Med snabbt bredband och smarta digitala tjänster kan du leva enklare och tryggare, oavsett hur och var du bor. Du kan lättare hålla kontakten med nära och kära över hela världen. Om du blir sjuk kan du använda digitala tjänster som en del av din behandling. Det öppnar upp möjligheten att studera på distans och att starta företag på landsbygden.

Sedan i början av 2000-talet har infrastruktur för bredband successivt byggts ut i stora delar av Sverige. Kraven på snabb överföringshastighet drivs till stor del av teknikutvecklingen och allt fler sörmlänningar blir beroende av bredbandsinfrastrukturen. Vårt mobilnät genomgår just nu en generationsväxling där såväl 2G- som 3G-näten läggs ner medan 4G uppgraderas och 5G byggs ut. När det gäller den fasta infrastrukturen ansluts allt fler byggnader till fiber medan de äldre kopparbaserade näten läggs ner.

I december 2016 tog Regeringen fram en ny bredbandsstrategi "Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi". Strategin pekar bland annat på att 98 procent skall ha tillgång till minst 1 Gbit/s senast 2025. Dessutom återfinns ambitioner om god mobiltäckning med ambition om stabila mobila tjänster av god kvalitet och att man skall kunna använda mobila tjänster utan "upplevd begränsning".

Region Sörmland har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan aktörer verksamma i länet av betydelse för bredbandsutbyggnaden. Regeringen har inrättat bredbandskoordinatorer i alla län. Region Sörmland ansvarar för vårt läns bredbandskoordinator. Uppdraget är brett och du kan läsa mer på bredbandsforum.

Principen för bredbandsutbyggnaden är en marknadsstyrd utveckling kompletterad med offentliga insatser. På landsbygden finns det möjlighet att söka stöd för bredbandsutbyggnaden. Information om stöden finns hos Post- och telestyrelsen, där även stödet administreras.

Uppdaterat: 8 februari 2022
WBBD