Cykling

Cykeln är ett hälsosamt och miljövänligt färdmedel. Region Sörmland planerar för bättre regionala cykelvägar och bättre kopplingar till kollektivtrafiken.

2012 arbetades den regionala cykelstrategin för Sörmland fram. Den visar hur vi tillsammans med kommunerna arbetar med cykelfrågor. Uppdraget är också att arbeta med regionala turistcykelvägar. I Sörmland finns goda förutsättningar för att fler ska välja cykeln som färdmedel.

Revidering? Fredrik

Länk till strategin - kortversion

Uppdaterat: 20 juni 2019
VVVH