Region Sörmlands ansvar för den regionala infrastrukturen

Region Sörmland har regeringens uppdrag att planera för den regionala infrastrukturen. Trafikverket utför och bekostar sedan de åtgärder som politiken beslutat om.

Trafikverket är indelat i olika regioner. Sörmland ingår i Trafikverket region Öst tillsammans med Östergötland, Uppsala, Västmanland och Örebro län. Trafikverket region Öst har en budget för investeringar och en särskild budget för drift- och underhåll. Region Öst är indelad i 17 olika driftsområden. Vardera driftsområde omfattar cirka 100 mil väg. Drift- och underhåll är främst till för dagligt underhåll av vägarna.

När det kommer till reinvesteringar restaurering, ombyggnationer eller nybyggnation kopplat till det statliga vägnätet förutom de nationella vägarna i länet (E4, E20 och väg 56) så tas det från länstransportplanens budget.

I Region Sörmlands roll som länsplaneupprättare är att samla in och förmedla behov och brister i drift och underhåll. Regionen kan även vara med att skapa en smart samhällsplanering genom att till exempel förespråka samplanering av investering och drift- och underhåll i vissa projekt.

Finansiering av underhåll och drift av vägar sker via trafikverket.

Här finns mer information om länstransportplanen.

Uppdaterat: 31 januari 2020
R85U