Rosa flygplan på landningsbana

Stockholm Skavsta flygplats - södra porten till Stockholmsregionen

Region Sörmland medverkar i ett långsiktigt arbete med syfte att utveckla Stockholm Skavsta flygplats till en internationell nod som en del i det internationella transportsystemet.
Regionen bidrar även som kraft för att stärka Stockholm Skavsta flygplats utveckling genom vårt engagemang i Ostlänken och stationen vid flygplatsen, via vårt storregionala arbete, arbete med Strukturbild Sörmland samt att utveckla den regionala och storregionala kollektivtrafiken.

Nyköpings kommun, Region Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats AB driver tillsammans satsningen Stockholm Skavsta flygplats – Södra porten till Stockholmsregionen. Det är ett långsiktigt arbete för att visa att Stockholm Skavsta flygplats är en lösning på frågan om flygplatskapacitet i Stockholmsregionen.

Flygplatsen är också del av lösningen på Stockholmsregionens trafikutmaningar, särskilt i kombination med den kommande Ostlänken. Arbetet innefattar både opinionsbildning, samverkan samt utrednings- och analysarbete.

Utvecklingsarbetet för Skavsta har en bred ansats. Arbetet innehåller flera delar som markplanering kring flygplatsen, översiktsplan och detaljplanefrågor, verksamhets- och näringslivsutveckling, resecentrum, infrastrukturfrågor och turism, EU-projekt, besöksnäring och fysisk planering.

Region Sörmlands roll i det regionala utvecklingsarbetet gör att vi kan i arbetet kring potentialen för regional oh nationell utveckling.

På sidan stockholmskavstautveckling.se kan du följa utvecklingsarbetet.

Uppdaterat: 15 april 2021
XA1E