EU och internationellt arbete

Region Sörmlands internationella arbete ska bidra till och förstärka en långsiktigt hållbar utveckling i Sörmland.

Globaliseringen och Sveriges medlemskap i EU har gjort att vi alltmer påverkas av det som händer internationellt. Ungefär hälften av de beslut som tas på lokal och regional nivå påverkas av EU. Regeringen beskriver internationellt samarbete som en förutsättning för att kunna möta nutida och framtida samhällsutmaningar. I en alltmer globaliserad värld är det självklart att det internationella perspektivet finns med inom många olika områden. Internationell samverkan och ett ökat internationellt arbete skapar möjligheter att Sörmland utvecklas långsiktigt hållbart. Internationellt arbete är därmed en viktig del i det regionala utvecklingsuppdraget.

EU-nätverket i Sörmland består av Region Sörmland och Sörmlands kommuner. Syftet är att dela information från EU, diskutera de behov som finns och att arbeta tillsammans för att utveckla Sörmland.

Region Sörmland är medlem i Stockholmsregionens Europaförening.

Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för internationellt arbete inom Region Sörmlands verksamhetsområde Hållbar regional utveckling.

Uppdaterat: 3 augusti 2020
4SQU