EU-samordning och internationellt arbete

I internationella frågor arbetar vi främst med Stockholmsregionens Europaförening som har rollen som Sörmlands röst i Bryssel.

Region Sörmland är medlem i Stockholmsregionens Europaförening (SEF) och avsikten med ett gemensamt Brysselkontor är att samverka i politiska frågor i förhållande till EU.

Utifrån Stockholmsregionens prioriterade frågor ska Brysselkontoret: Följa arbetet inom EU:s institutioner och EU:s lagstiftningsprocess och skapa kontakter med beslutsfattare och institutioner i syfte att påverka EU:s politik och programinnehåll Bidra till att förtroendevalda och tjänstemän i medlemmarnas organisationer får tidig information om relevanta EU-initiativ. 

Genom sitt uppdrag bidrar Brysselkontoret även till:

  • Att stärka Stockholmsregionens roll i Europa och i EU-samarbetet
  • Att öka medlemmarnas kompetens i EU-frågor

På Stockholmsregionens Europaförenings hemsida finns mer information och här kan du även läsa senaste EU-nyheterna.

Uppdaterat: 4 juni 2020
DWBE