EU:s strukturfonder

EU:s strukturfonder geografiskt avgränsade och omfattar Europeiska regionalfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+).

Det finns en mängd olika fonder och program inom EU från vilka regioner, kommuner, organisationer och företag kan ansöka om medel. EU:s regionalpolitik, även kallad sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. Regionala prioriteringar och inflytande över medlen är en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete. Strategin för Smart specialisering i Sörmland definierar Sörmlands styrkeområden och är en förutsättning för att ta del av EU: s strukturfondsmedel.

Det regionala strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige finansieras via regionalfonden och socialfonden och omfattar Östergötland, Sörmland, Örebro, Västmanland och Uppsala län. På deras sida kan du läsa mer om programmet och om olika projket.

 

Uppdaterat: 9 mars 2021
G736