Europeiska Regionalfonden (ERUF), Östra Mellansverige (ÖMS)

Regionalfonden (ERUF) ska bidra till investeringar i regional tillväxt och till sysselsättning i östra Mellansverige. Programmet utgår från gemensamma utvecklingsprioriteringar bestämda av östra Mellansverige - Västmanlands, Södermanlands, Uppsala och Östergötlands län.

Följande tre insatsområden är prioriterade i programmet:

  • Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Öka små och medelstora företags konkurrenskraft
  • Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Vem kan söka?

Kommuner, olika offentliga organ, näringslivsorganisationer, lokala organisationer och föreningar är exempel på aktörer. Det går inte att söka stöd för att utveckla den egna verksamheten inom enskilda vinstdrivande företag och organisationer.  

 

PÅGÅENDE PROJEKT

MER INFORMATION

På Tillväxtverkets hemsida kan du läsa mer om pågående utlysningar andra nyheter och aktuella händelser som sker inom programmet. Nedan hittar du aktuella länkar.

Uppdaterat: 9 mars 2021
GD4U