Europeiska Socialfonden (ESF+), Östra Mellansverige (ÖMS)

Socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Målet är att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer. Det finns ett nationellt program och åtta regionala handlingsplaner.

Det finns två programområden i den regionala handlingsplanen.

  • Kompetensförsörjning (PO1)
  • Ökade övergångar till arbete (PO2)

EU socialfond -logga

PÅGÅENDE PROJEKT

MER INTFORMATION

På Svenska ESF-rådets hemsida kan du läsa mer om pågående utlysningar andra nyheter och aktuella händelser som sker inom programmet. Nedan hittar du aktuella länkar.

Uppdaterat: 30 mars 2021
SEWW