Europeiska Socialfonden (ESF), Östra Mellansverige (ÖMS)

Socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Målet är att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer. Det finns ett nationellt program och åtta regionala handlingsplaner.

Det finns två programområden i den regionala handlingsplanen.

  • Kompetensförsörjning (PO1)
  • Ökade övergångar till arbete (PO2)

EU socialfond -logga

PÅGÅENDE PROJEKT

AVSLUTADE PROJEKT

Uppdaterat: 23 februari 2021
D76P