React-EU, en insats inom EU:s regionalfond

React - EU är en insats inom EUs regionalfond som ska stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning efter coronapandemin.

Företag och regioner ska ställa om och komma starkare ur krisen

Insatserna inom React-EU ska stärka förutsättningarna för utveckling, konkurrenskraft och hållbar tillväxt. De ska också vara framåtblickande och möjliggöra att företag, aktörer inom det företagsfrämjande systemet, regioner och Sverige kan ställa om och komma starkare ur krisen. Upplägget ska hantera krisens effekter utifrån varje regions förutsättningar, behov och utmaningar. 

Mer information om React-EU finns på Tillväxtverket.se

Välkommen att söka stöd för att stärka företagens förmåga att ställa om - Östra Mellansverige.

Genom den här finansieringen får du möjlighet att bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar återhämtning av ekonomin under och efter pandemin. Utlysningen riktar sig till kommuner, lärosäten och företagsfrämjande aktörer som har goda relationer med företagen i Östra Mellansverige.

14 mars är sista dag att ansöka.

Mer information om stödet för projekt inom Östra Mellansverige finns på Tillväxtverkets sida 

MER INFORMATION

Uppdaterat: 9 mars 2021
WTKP