EU och internationellt arbete

Region Sörmlands internationella arbete ska bidra till och förstärka en långsiktigt hållbar utveckling i Sörmland.

Globaliseringen och Sveriges medlemskap i EU har gjort att vi alltmer påverkas av det som händer internationellt. Ungefär hälften av de beslut som tas på lokal och regional nivå påverkas av EU. Regeringen beskriver internationellt samarbete som en förutsättning för att kunna möta nutida och framtida samhällsutmaningar. I en alltmer globaliserad värld är det självklart att det internationella perspektivet finns med inom många olika områden. Internationell samverkan och ett ökat internationellt arbete skapar möjligheter att Sörmland utvecklas långsiktigt hållbart. Internationellt arbete är därmed en viktig del i det regionala utvecklingsuppdraget. 

Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för internationellt arbete inom Region Sörmlands verksamhetsområde Hållbar regional utveckling. Den 4 september 2020 beslutades Region Sörmlands inriktning för det internationella arbetet. Inriktningen är vägledande för arbetet med regional utveckling. Inriktningen finns även som populärversion.

Den 24 september 2020 genomförde Region Sörmland ett digitalt EU-handslag tillsammans med EU-minister Hans Dahlgren. EU-handslaget innebär att Region Sörmland stärker delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i samverkan med andra aktörer i länet.

Region Sörmland är medlem i Stockholmsregionens Europaförening

Uppdaterat: 7 september 2021
KEJF