EU:s strukturfonder


Det finns en mängd olika fonder och program inom EU från vilka regioner, kommuner, organisationer och företag kan ansöka om medel. EU:s regionalpolitik, även kallad sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. Regionala prioriteringar och inflytande över medlen är en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete. Strategin för Smart specialisering i Sörmland definierar Sörmlands styrkeområden och är en förutsättning för att ta del av EU: s strukturfondsmedel.

Mer om EU:s strukturfonder

Uppdaterat: 7 april 2021
KCK2