EU:s strukturfonder


Det finns en mängd olika fonder och program inom EU från vilka regioner, kommuner, organisationer och företag kan ansöka om medel. EU:s regionalpolitik, även kallad sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. Regionala prioriteringar och inflytande över medlen är en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete. Strategin för Smart specialisering i Sörmland definierar Sörmlands styrkeområden och är en förutsättning för att ta del av EU: s strukturfondsmedel.

EU:s regionalfond 2021–2027 i Östra Mellansverige

Regionalfonden (ERUF) ska bidra till investeringar i regional tillväxt och till sysselsättning i östra Mellansverige. Programmet utgår från gemensamma utvecklingsprioriteringar bestämda av östra Mellansverige - Västmanlands, Södermanlands, Uppsala och Östergötlands län.

Digital kickoff den 3 maj 9-11.30

Nu lanserar Tillväxtverket den nya programperioden för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden).Vad innebär det, och vad handlar egentligen Regionalfonden om? Vilka områden kommer ni att kunna söka finansiering inom?

Programperioden 2021 till 2027 har en tydlig inriktning på innovation, forskning, företagande, kompetensutveckling och digitalisering. Den här perioden ökar kraven på hållbarhet. Det innebär bland annat att projekten ska bidra till bättre miljö, jämställdhet och mångfald. Dessutom innefattar perioden nya insatsområden. Till exempel ska fondens pengar gå till att utveckla smart specialisering, strukturomvandling, smarta energinät, och projekt som främjar en cirkulär ekonomi.

Fler viktiga nyheter inom programmet i Östra Mellansverige presenteras under kickoffen. Vi kommer också presentera Nationella regionalfondsprogrammet.

Boka in i kalendern redan i dag!

Mer information och möjlighet att anmäla dig finns på Tillväxtverkets webbplats.

 

Mer om EU:s strukturfonder

Uppdaterat: 1 april 2022
YKED