EU-medel till ökad konkurrenskraft

Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige har till uppgift att fördela EU-medel till satsningar som bidrar till genomförande av regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning, och regional plan för socialfondsprogrammet i östra Mellansverige.

Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige utgörs av länen Uppsala, Örebro, Västmanland, Södermanland samt Östergötland och utgörs av 25 ledamöter från kommuner, landsting, arbetsmarknadens organisationer, länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer, föreningar och universitet. Greger Tidlund (S) är ordförande och vice ordförande är Iha Frykman (M).

Partnerskapet ska prioritera bland projektansökningar som är satsningar som ryms inom det nuvarande programmet för östra Mellansverige. De medel som fördelas under perioden 2015- 2020 ska stärka företagens konkurrenskraft och får fler företag att växa, ökar nyföretagandet och bidra till att fler människor kommer i arbete. 

Region Sörmland innehar sekretariatet för perioden och Elisabeth Langgren Lundov är huvudsekreterare.

Protokoll

 

Pressmeddelanden

 

Uppdaterat: 4 april 2022
57R2