Allmän kollektivtrafik

Den allmänna kollektivtrafiken i Sörmland heter Sörmlandstrafiken. Med Sörmlandstrafiken reser du klimatsmart i hela länet.

Har du frågor eller synpunkter rörande kollektivtrafiken besök Sörmlandstrafikens hemsida för mer information eller ring vår kundservice på 0771-22 40 00.

Buss

Sörmlandstrafiken har stadsbussar och landsbygdbussar i linjetrafik. Stadsbussarna finns i Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm, Nyköping och Flen. Landsbygdsbussarna går utanför stadstrafikzonerna.

Har du långt till närmsta busshållsplats kan vi möta dig där du är. Den möjligheten heter kompletteringstrafik. Kompletteringstrafiken körs med taxi enligt busstabellen, till samma avgift som för en bussresa. 

Den anropsstyrda trafiken behöver förbeställas. Dessa turer är markerade med A eller B i tidtabellen.

Varje dag kan du välja mellan ungefär 2 300 turer i den allmänna kollektivtrafiken i Sörmland. När du gör en resa med buss bidrar du till den totala mängden skadliga ämnen för människor och miljö minskar.

 Tåg

Mälartåg vid en perrong

Region Sörmland är delägare i Mälardalstrafik ett aktiebolag som ägs av kommuner och landsting i Sörmland, Västmanland, Uppsala, Stockholm och Örebro. Bolagets uppdrag är att utveckla och handlägga frågor kring regionaltågstrafiken i Mälardalsregionen.

Mälartåg, som trafikerar fyra sträckor i Mälardalen från och med 2019, ägs av Mälardalstrafik. Fram till 2020 ska 33 Målartåg sättas i trafik.

Mer om...

Uppdaterat: 23 juni 2020
81WX