Miljö och klimat

En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer som människor bor och verkar i. Region Sörmland arbetar hela tiden systematiskt för att minska miljöpåverkan.

Region Sörmland är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14 001:2015. Vi har miljösamordnare som stöd för miljöarbetet ute i regionens verksamheter. De är kontaktpersoner till miljöombuden och cheferna. De stöttar kemikalieinventeringen, utbildar och anordnar nätverksträffar för miljöombud. Här kan du läsa mer om vårt miljöarbete.

Miljöutmaningarna är stora men genom att hitta smarta och innovativa arbetssätt och affärslösningar är det möjligt att möta miljöutmaningarna och samtidigt bidra till en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Ökade miljökrav, eller kanske snarare en ökad miljömedvetenhet, är i hög grad "en pådrivare" för den teknikutveckling som sker idag. Efterfrågan är stor och ökar på hållbara och resurseffektiva varor och tjänster samt förnybar energi och produktion med låga utsläpp till luft, mark och vatten.

Vi jobbar med hållbarhet i hela organisationen, läs mer här!

Uppdaterat: 23 december 2019
A7ZM