Miljö och klimat

En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer människor bor och verkar i. Miljöfrågorna har betydelse för att skapa ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt Sörmland.

Miljöutmaningarna är stora men genom att hitta smarta och innovativa arbetssätt och affärslösningar är det möjligt att möta miljöutmaningarna och samtidigt bidra till en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Ökade miljökrav, eller kanske snarare en ökad miljömedvetenhet, är i hög grad "en pådrivare" för den teknikutveckling som sker idag. Efterfrågan är stor och ökar på hållbara och resurseffektiva varor och tjänster samt förnybar energi och produktion med låga utsläpp till luft, mark och vatten.

Vi jobbar med hållbarhet i hela organisationen, läs mer här!

Uppdaterat: 5 november 2019
RAKG