Fossilfritt 2030 – Rena resan

Rena resan är ett projekt som ska hjälpa invånare i östra Mellansverige att minska sin klimatpåverkan från resor. Genom att visa fördelarna med att cykla, gå eller åka kollektivt vill projektet att fler ska börja resa hållbart. Rena resan är ett samverkansprojekt och får stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projektet förväntas leda till att de som idag inte reser kollektivt eller med cykel börjar resa hållbart. De aktiviteter som kommer att genomföras i Sörmland är prova-på-kampanjer och fysiska nudgar.

  • Prova-på-kampanjen kommer att rikta sig mot arbetspendlare och fokusera på kombinerat resesätt, till exempel vikcykel tillsammans med kollektivtrafik.
  • Fysisk nudge innebär att på något sätt ändra den fysiska miljön för att underlätta för individer att göra rätt. Det kan till exempel innebära att göra en cykelväg tydligare genom att måla asfalten eller förbättra skyltningen.

Aktiviteterna förväntas snabba på omställningen till ett fossilfritt Sverige.

Rena Resan är ett samverkansprojekt där Region Sörmland, Region Örebro län, Region Östergötland och Biodriv Öst ingår och projektet får stöd av Tillväxtverket genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Övriga finansiärer och samarbetspartners i Sörmlands län är Flens kommun och Eskilstunas kommun samt ytterligare kommuner genom nätverk. Region Örebro län är projektägare.

För mer information se projekthemsidan 

EUlogga

 

Uppdaterat: 24 mars 2022
JZ3J