Regional handlingsplan för klimat och miljö i det sörmländska tillväxtarbetet

Genom att integrera miljöperspektiven i tillväxtarbetet kan vi bidra till att skapa nya affärsmöjligheter, jobb och marknader i Sörmland, samtidigt som vi bidrar till en god miljö. Vi har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för att integrera klimat- och miljöperspektivet i det regionala tillväxtarbetet.

Handlingsplanen gäller fram till och med december 2020. Målsättningen är att bättre ta tillvara på den potential en miljödriven tillväxt ger och arbeta aktivt med dessa frågor. Region Sörmland arbetar nu med att genomföra aktiviteterna i handlingsplanen.

Hur kan vi på lokal och regional nivå skapa initiativ och incitament för cirkulära lösningar för en hållbar samhällsutveckling? Hur kan hållbarhetsarbetet användas som drivkraft för företag och organisationer genom till exempel ökade intäkter, förbättrad produktivitet och nya innovationer?

Här kan du läsa handlingsplanen i sin helhet.

Uppdaterat: 29 oktober 2019
RFVA