Näringsliv

Oberoende av hur vi mäter hållbar utveckling så är det resultatet av ett ömsesidigt samspel mellan en rad olika faktorer. Regionens näringsliv är en av de faktorer som starkt påverkar människor och regionens utveckling.

Näringslivet och dess branschstruktur, både inom privat och offentlig sektor, har stor betydelse för länets utveckling. Majoriteten av alla arbetsställena syftar till att svara mot den lokala efterfrågan. Det skapar förutsättningar för ett starkt lokalt näringsliv och behov av ett gott lokalt företagsklimat. Samtidigt är medborgare beroende av att näringslivet levererar.

Företagslots och rådgivning i Sörmland. 

Företagslots är en väg in för dig företagare som behöver råd.
Stua i gemensam insats med Region Sörmland och Nyföretagarcentrum, för att stötta företagare med rådgivning.

Invasionen av Ukraina

Med anledning av krisen i Ukraina har vi nedan samlat ett antal länkar och checklistor som kan vara bra för dig som företagare att ta del av. 

Här kan du läsa mer om Region Sörmlands samlade information med  anledning av invasionen av Ukraina.

Mer information finns också på Krisinformation.se

Uppdaterat: 7 april 2022
J3H1