Näringsliv

Oberoende av hur vi mäter hållbar utveckling så är det resultatet av ett ömsesidigt samspel mellan en rad olika faktorer. Regionens näringsliv är en av de faktorer som starkt påverkar människor och regionens utveckling.

Näringslivet och dess branschstruktur, både inom privat och offentlig sektor, har stor betydelse för länets utveckling. Majoriteten av alla arbetsställena syftar till att svara mot den lokala efterfrågan. Det skapar förutsättningar för ett starkt lokalt näringsliv och behov av ett gott lokalt företagsklimat. Samtidigt är befolkningen beroende av att näringslivet levererar

Uppdaterat: 10 juni 2021
31GE