Besöksnäring

Vi ska ha en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring i Sörmland, och år 2023 har vi fördubblat dess omsättning. Det är målet för Sörmlands besöksnäringsstrategi.

Region Sörmland har ansvaret för utvecklingen av den regionala besöksnäringen. Sörmlands turismutveckling AB (STUA) är den utförare som vi har upphandlat för uppdraget.

Fokus i det regionala turismuppdraget är:

  • Destinationsutveckling 
  • Affärsutveckling av företagen
  • Omvärldsbevakning

Destinationsutveckling Sörmland är den övergripande insatsen för att få Sörmland att bli en av de nya internationella destinationerna i Sverige. Sörmlands turismutveckling AB arbetar tillsammans med företagen och kommunerna. I varje kommun finns en samordnande person som har kontakt med företagen.

Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023

Läs mer om destinationsutvecklingen i Sörmland här

En gemensam profil för länet: Sörmland – Sveriges slottsdestination

Profilen har fyra temaområden som produkter och paket utformas inom:

  • Jakt & vilt
  • Kultur & historia
  • Friluftsliv & rekreation
  • Måltidsupplevelser

Läs mer om Sörmlands alla sevärdheter och upplevelser på visitsormland.se

Besöksnäringen i siffror

Omsättningen för sörmländska företag inom besöksnäringen har ökat med 18% sedan år 2010. Länets besöksnäring bidrog med över 2 700 årsarbetstillfällen samma år, inte minst handlar det om arbetstillfällen för kvinnor, personer med utländsk bakgrund och ungdomar. Antalet gästnätter per år har ökat med 90 000 sedan år 2010. Turismen är på väg att bli Sveriges nya basnäring har regeringen konstaterat.

Uppdaterat: 3 februari 2022
EQWW