Covid-19: information för dig som företagare

Med anledning av Covid-19 som just nu sprider sig görs många insatser för att stötta företagare. Svenska staten har satt in flera krispaket för att stödja näringslivet. Utöver detta görs stora insatser i Sörmland, både regionalt och kommunalt.

Läs vårt nyhetsbrev till näringslivet med anledning av corona!

Nationell information

Verksamt.se - samlad information från myndigheter

Samlad information från myndigheter, kring det som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med sjukdomen covid-19. Här finns även information på engelska. 

Regional information

Stödinsats för besöksnäringen i Sörmland

Region Sörmland har beslutat att ge bolaget STUA i uppdrag att genomföra en stödinsats för besöksnäringen i Sörmland. STUA samordnar ett antal stödfunktioner för stöd inom affärsrådgivning, kontakt med finansiärer, affärsjuridik, personalfrågor, inköp, lager, försäkringsfrågor med mera. Läs mer här, på STUAs webbplats.

Extra stöd till ökat företagande bland utlandsfödda i Sörmland

Länets fyra nyföretagarcentrum går samman i en satsning på företagande bland utlandsfödda. Projektet går ut på att fokusera information och stöd till personer med utländsk bakgrund som driver eller vill starta företag. Insatserna kommer med stöd av Region Sörmland att genomföras i hela länet, utifrån de fyra nyföretagarcentrum som finns:

Almis lånefond förstärks

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning och för att möta företagens behov har regeringen fattat beslut om att förstärka Almis lånefond med 3 miljarder kronor.

Information från kommunerna i Sörmland:

Uppdaterat: 4 april 2022
RDMU