Företagsstöd

Region Sörmland samarbetar med flera olika aktörer för att kunna erbjuda stöd och hjälp till Sörmländska företag som vill utvecklas.

Exportsamverkan Sörmland är namnet på ett nybildat samverkansnätverk som ska arbeta för att främja exporten från länet. Syftet med det nya samarbetet är att alla organisationer i Sörmland som erbjuder företagen personlig rådgivning i frågor som rör export och import ska arbeta mer tillsammans. De olika aktörerna i samarbetet har god kunskap om vilka marknader som kan vara intressanta, vilka lagar och regler som gäller och vilka möjligheter till finansiering som finns.

Samlad information om företagsstödet i Sörmland och Exportsamverkan Sörmland hittar du på Verksamt Sörmlands hemsida

I de utfällbara blocken finns intressanta länkar för dig som är företagare i Sörmland.

Uppdaterat: 9 november 2021
155C