Innovation

Innovation – ger förutsättningar för sysselsättning och en hållbar tillväxt. Vi vill att Sörmland ska vara en attraktiv region att bo och verka i. Innovation och förnyelse gör att våra sörmländska företag och organisationer kan fortsätta att vara starka och konkurrenskraftiga, även i framtiden.

Innovation handlar om förnyelse och att tänka och arbeta på andra sätt än de traditionella. Innovativa idéer leder till utveckling av nya produkter, tjänster och arbetssätt och om nya sätt att lösa viktiga samhällsutmaningar.

Så här gör vi:

För att Sörmland ska utvecklas och stå starkt i konkurrensen med omvärlden behöver vi ta vara på alla goda idéer som kommer fram inom näringslivet, i offentlig verksamhet och hos enskilda regioninvånare.

I Sörmland finns ett innovationssystem, där parter från akademi, näringslivsaktörer och offentlig sektor jobbar tillsammans för att ge företagen bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Aktörerna i innovationssystemet erbjuder bl a insatser för nyföretagande, affärsutveckling, kapitalförsörjning, teknikutveckling, omställning och digitalisering.

Ett aktivt arbete utifrån Smart specialisering bedrivs såväl inom regionen som tillsammans med grannlänen    inom Östra Mellansverige. Inom utpekade styrkeområden ger Region Sörmland stöd till utvecklingsaktörer, innovationsmiljöer och strategiska samverkansprojekt där nya idéer kan omsättas i praktik.

Läs mer om några av våra viktiga innovationsaktörer:

Innovationsrådet i Sörmland - Create Business Incubator

Mälardalens universitet - Idélab

Create Business Incubator

MITC – Mälardalen Industrial Technology Center

Agro Sörmland

 Har du ett startupföretag, eller en innovativ företagsidé som du vill utveckla, ? Sök till årets omgång av SörmX.
Kickstarta din affärsidé i Sörmland med SörmX. Pitcha för investerare! (create.se)

Uppdaterat: 31 maj 2022
2B1K