Innovation

Innovation - för styrka och konkurrens. Vi vill att Sörmland ska vara en attraktiv region att bo och verka i. Innovation och förnyelse gör att våra sörmländska företag och organisationer kan fortsätta att vara starka och konkurrenskraftiga, även i framtiden.

Vad är innovation? Innovation handlar om förnyelse och att tänka och arbeta på andra sätt än de traditionella. Innovativa idéer leder till utveckling av nya produkter och tjänster, eller om nya sätt att lösa olika samhällsproblem. Alla idéer kan inte kommersialiseras, men de kan ändå bidra till att underlätta människors vardag.

Så här gör vi:

För att Sörmland ska utvecklas och stå sig i konkurrensen med omvärlden behöver vi ta vara på alla goda idéer som kommer fram inom näringslivet och hos enskilda regioninvånare.

I Sörmland finns en science park, en inkubator, flera innovationsstödjande miljöer och en uppfinnarförening.

Munktell Science Park och MITC (Mälardalen Industry an Technology Center) är exempel på sådana miljöer.

Företagsinkubatorn Create erbjuder affärsutvecklingsstöd för snabbare utveckling av tillväxtföretag.

Dessutom finns fyra innovationsnoder, som drivs av Region Sörmland tillsammans med kommunerna Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm och Strängnäs. Nodernas uppgift är att främja innovation i det lokala näringslivet, koordinera insatser och vara förmedlare av kontakter mellan företagen och företagsstödjande aktörer, regionalt och nationellt.

Vid Mälardalens högskola bedrivs såväl utbildning som forskning inom innovationsområdet.

Region Sörmland stödjer flera av satsningarna och har ett nära samarbete med alla.

Läs mer:

Munktell Science Park

Mälardalens högskola – Idélab

MITC – Mälardalen Industrial Technology Centre

Oppinova – Uppfinnarföreningen i Sörmland (facebooksida)

Uppdaterat: 3 februari 2021
UDZ8