Bild på en traktor på en åker med halmbalar

Regionalt serviceprogram för Sörmland

Servicen på landsbygden i Sörmland måste utvecklas lokalt och i samverkan mellan kommuner, byalag och föreningar. I det arbetet ska Region Sörmland vara en resurs för samordning och kunskapsöverföring. Alla invånare, företagare och besökare i Sörmland ska ha rimlig tillgång till kommersiell service.

Målet är att det ska finnas förutsättningar att driva företag, handla mat, tanka bilen, ta ut kontanter, skicka och hämta paket och använda internettjänster. Särskild hänsyn ska tas till behoven hos funktionsnedsatta och äldre. Serviceprogrammet är också ett stöd för kommunerna i deras arbete med planeringen av servicen på landsbygden.

Sörmlands serviceprogram, RSP, finansieras av Landsbygdsprogrammet via Tillväxtverket, samt Länsstyrelsen.

Samverkan är grunden och regelbundet samlas ett 30-tal aktörer från kommuner, föreningar, organisationer och myndigheter i Partnerskapet för RSP. Ur den samverkan har flera projekt för utveckling startats, med stöd av Tillväxtverket, Länsstyrelsen och flera kommuner.

Regionalt serviceprogram för Södermanlands län (pdf)

Det regionala serviceprogrammet kommer under hösten 2022 att revideras i samverkan med de aktörer som finns i det regionala partnerskapet för landsbygdsutveckling.

Uppdaterat: 15 december 2021
7H4U