illustration träd i en hand

Regionalt skogsprogram i Sörmland

Nyheter

2021-03-25

Regionalt skogsprogram i Sörmland har fått 335 000 kronor för att fortsätta sitt arbete för samarbeten kring skogens betydelse för samhällsutvecklingen.

2021-01-29

Regionalt skogsprogram i Sörmland har beviljats medfinansiering av Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige för förstudien Bioinnovationer och mångbruk av skog i Sörmland.

2020-12-17

Ny hemsida lanseras för Regionalt skogsprogram i Sörmland.

På gång i projektet

Styrgruppens nästa möte är den 14 april 2021. Ordförande är landshövdning Beatrice Ask.

Arbetsgruppen sammanträder löpande och arbetar just nu bland annat med att bearbeta resultatet från senaste referensgruppsmötet som hölls digitalt 5 mars.

Referensgruppens insatser handlar för närvarande att diskutera och engagera sig i de aktivitetsförslag som togs upp på det senaste referensgruppsmötet som hölls digitalt 5 mars.

Pågående aktiviteter

Uppdaterat: 31 mars 2021
XFEF