illustration träd i en hand

Regionalt skogsprogram i Sörmland

Nyheter

2020-12-17

Ny hemsida lanseras för Regionalt skogsprogram i Sörmland.

På gång i projektet

Styrgruppens nästa möte är den 10 februari 2021.

Arbetsgruppen arbetar just nu bland annat med att uppdatera projektplanen, se till att projektet får ett sammanhållet kunskapsunderlag och bearbetar resultatet från referensgruppsmötet.

Referensgruppens nästa insats kommer att vara att fortsätta bearbeta temaområden till uppföljningsbara åtgärder och aktiviteter.

Pågående aktiviteter

Uppdaterat: 17 december 2020
YAPF