illustration träd i en hand

Regionalt skogsprogram i Sörmland

Nyheter

2021-03-25

Regionalt skogsprogram i Sörmland har fått 335 000 kronor för att fortsätta sitt arbete för samarbeten kring skogens betydelse för samhällsutvecklingen.

2021-01-29

Regionalt skogsprogram i Sörmland har beviljats medfinansiering av Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige för förstudien Bioinnovationer och mångbruk av skog i Sörmland.

2020-12-17

Ny hemsida lanseras för Regionalt skogsprogram i Sörmland.

 

Uppdaterat: 29 juni 2021
CWD4