Smart specialisering

Smart specialisering innebär att regionen har en strategi för vilka områden man ska satsa på för att bli globalt konkurrenskraftig gentemot andra regioner. Det handlar om att bygga på de styrkor man redan har och utveckla dem ytterligare, men det gäller också att se andra möjligheter och hitta nya områden och branscher, som uppstår då världen, näringslivet och samhället förändras.

I Sörmlands strategi för Smart specialisering utpekas tre områden, som bygger på förutsättningar, förmågor och kunskap som finns i regionen och som vi tror har stora möjligheter att utvecklas till att bli ännu starkare i framtiden.

Styrkeområdena är:

  • Avancerad tillverkning för krävande miljöer
  • Biobaserade näringar - hållbar produktion och effektiv distribution
  • Verksamhetsnära digitala tjänster

Läs strategin i sin helhet här

För att lösa stora samhällsutmaningar och bidra till en positiv utveckling, jobbar vi fem regioner i Östra Mellansverige tillsammans med smart specialisering.
Smart specialisering i Östra Mellansverige (regionvastmanland.se)

Uppdaterat: 30 november 2021
SDMJ