handslag

Sörmlands näringslivsstrategi 2022 - 2030

Ett dynamiskt och växande näringsliv som bidrar till hållbar omställning. Det är syftet med den regionala näringslivsstrategin som nu finns på remiss. Strategin pekar ut riktningen för arbetet med näringslivsutveckling i Sörmland och sträcker sig fram till 2030.

Strategin är en plattform och viljeinriktning för långsiktigt hållbara utvecklingsinsatser. Den visar hur gemensamma krafter bidrar till att Sörmland även i framtiden är en attraktiv region med ett konkurrenskraftigt näringsliv, bred arbetsmarknad, samt hållbar utveckling och omställning i hela regionen.

Strategin konkretiserar även den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin och bidrar till dess mål, som är goda och jämlika livsvillkor. Arbetet med och genomförande av strategin sker i nära dialog och i samarbete med bland andra representanter från länsstyrelse, kommuner, akademi, näringslivsfrämjare och andra aktörer.

  • Från och med den 4 maj till den 17 juni 2022 finns näringslivsstrategin på remiss. Den går ut till bland andra länsstyrelse, kommuner, akademi, närliggande regioner och näringslivsfrämjare.
  • Den 19 maj 2022 hålls en digital presentation och remissdialog med möjlighet till frågor.
  • Den 2 september 2022 vid Regionala utvecklingsnämnden beslutas en slutversionen av strategin
  • Under hösten kommer strategin att konkretiseras genom framtagande av en handlingsplan som tydligt pekar ut aktiviteter och ansvarsområden.

Remissversion av Sörmlands näringslivsstrategi 2022 – 2030.

Missiv 

 

Frågor och svar

Uppdaterat: 19 maj 2022
Q8UH