Ung företagsamhet

Ung Företagsamhet i Sörmland är en icke-vinstdrivande förening som arbetar med entreprenörskap i skolan genom att erbjuda olika utbildningskoncept från lågstadiet upp till gymnasiet. På gymnasiet får elever möjlighet, att under ett år, prova på att utveckla sitt entreprenörskap och driva ett UF-företag. I uppdraget ingår att utveckla och sälja riktiga produkter och tjänster i kommersiellt syfte.

Erfarenheterna som eleverna får varje år genom sina UF-företag har undersökts i en långtidsuppföljning av Karl Wennberg, doktor vid Handelshögskolan i Stockholm och resultatet är fantastiskt. Sedan föreningen startade sin verksamhet 1980 uppskattar Karl Wennberg att de tidigare UF-företagarna skapat över 120 000 nya arbetstillfällen i Sverige.

Även för staten är Ung Företagsamhet en bra affär då de UF-företagare som efter skolan startar nya bolag bidrar med cirka sex miljarder kronor under företagens sex första levnadsår i form av moms och källskatter.

Ung Företagsamhet ger elever chansen att få praktiska erfarenheter av hur det är att arbeta såväl självständigt som i grupp vilket inte enbart skapar nya företagare utan även anställningsbara unga människor med drivkraft och visioner.

Vi medfinansierade Ung företagsamhet med 285 000 kronor under 2018.

Här hittar du mer om Ung Företagsamhet i Sörmland.

Uppdaterat: 7 oktober 2019
Y7X1