Befolkningsstatistik

Region Sörmland genomför egna undersökningarna ”Liv & Hälsa” samt ”Liv & Hälsa ung”. Vi sammanställer också rapporter och underlag från olika statistiska källor som i rapporten ”Hälsan i Södermanland”. Dessutom utvecklar vi verktyg och försöker på andra sätt att underlätta tillgängligheten till statistisk information.

Uppdaterat: 2 december 2019
TA5G