Folkhälsoundersökningar

Region Sörmland genomför regelbundet befolkningsundersökningar, både till unga och vuxna. Resultaten från undersökningarna används bland annat som planerings- och kunskapsunderlag i regionen och i kommunerna och för att vidareutveckla länets folkhälsoarbete.

Vi genomför undersökningarna för att studera hur befolkningen i länet mår, hur deras livsvillkor och levnadsvanor ser ut samt vilka risker de utsätts för. Region Sörmland använder sig främst av resultaten från två riktade undersökningar som genomförs med jämna mellanrum:

Resultaten från undersökningarna används som underlag när hälsopolitiska beslut ska fattas i länets kommuner och region. Resultaten används också som stöd för att vidareutveckla folkhälsoarbete.

I Region Sörmland sker arbetet med befolkningsundersökningarna i nära samarbete mellan Centrum för klinisk forskning och Välfärd och folkhälsa.

Uppdaterat: 29 september 2021
UR1W