Resvaneundersökning Sörmland

Resvaneundersökningen är en nationell undersökning om resvanor som Myndigheten för Trafikanalys utförde under 2019. I datamaterialet finns svar från 902 personer med bostadskommun i Sörmland.

Här kan du ladda ner och läsa rapporten Resvaneundersökning Sörmland  (pdf) som bygger på de Sörmländska svaren från resvaneundersökningen.

Uppdaterat: 20 april 2021
AH2M